Medovis

Medovis

Medovis jest częścią grupy EOSS. W głównej mierze koncentruje się na optymalizacji złożonych procesów w opiece zdrowotnej. Innowacyjne rozwiązania zapewniają większe bezpieczeństwo i wydajność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów to ich główny cel.
Intensywnie angażują się w nowe technologie, od innowacyjnych produktów jednorazowego użytku, po rozwiązania programowe, które rozszerzają zakres informatyczny placówek opieki zdrowotnej.

Katalog