BD - Vacutainer / PAS

W ofercie posiadamy system próżniowego pobierania krwi BD Vacutainer. Rodzina produktów BD Vacutainer oferuje rozwiązania zwiększające komfort pacjenta, bezpieczeństwo pracowników służby zdrowia oraz usprawnianie organizacji pracy w obszarze diagnostyki laboratoryjnej, zapewniając jednocześnie dokładność i odtwarzalność analiz krwi. Produkty BD Vacutainer stanowią złoty standard w zakresie pobierania próbek i od ponad 60 lat przyczyniają się do rozwoju tego obszaru.