Biopince ULTRA - urządzenie do biopsji

Urządzenie do biopsji typu „Full Core” oparte jest na trójosiowym rdzeniu, do wycinania i pobierania diagnostycznych próbek przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka rozdrobnienia artefaktów i fragmentacji tkanki. Do 59% więcej objętości tkanki w porównaniu do tradycyjnych urządzeń biopsyjnych z boczną przestrzenią pobierającą. Pobierany materiał w postaci pełnej cylindrycznej próbki służy do dalszych badań diagnostycznych. Z możliwością stosowania pod CT. Wielkość próbki zmienna w zależności od potrzeb użytkownika. Urządzenie pozwala na uzyskanie nienaruszonego walca z tkanek, w celu wykonania wysokiej jakości preparatu do badań histopatologicznych.