BioPince

BioPince

BioPince urządzenie do biopsji typu „Full Core” oparte jest na trójosiowym rdzeniu, do wycinania i pobierania diagnostycznych próbek przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka rozdrobnienia artefaktów i fragmentacji tkanki. Pobierany materiał w postaci pełnej cylindrycznej próbki służy do dalszych badań diagnostycznych.
• Do 59% więcej objętości tkanki w porównaniu do tradycyjnych urządzeń biopsyjnych z boczną przestrzenią pobierającą;
• Łatwe wydobywanie pobranej próbki kiedy urządzenie zostaje przeładowane;
• Zmienna długość próbki w zależności od potrzeb klinicznych;
• Znacznik urządzenia w gotowości sygnalizujący, iż urządzenie jest przeładowane i gotowe do użytku;
• Przycisk bezpieczeństwa pozwalający na zabezpieczenie urządzenia przed przypadkowym strzałem.
• Centymetrowe markery pozwalające na ustalenie głębokości wkłucia;
• Może być stosowane z dodatkową igłą koaksjalną.

#
Aby zobaczyć więcej informacji przesuń tabelkę
Producent Nazwa produktu
Argon Medical Devices BioPince