Cewnik aspiracyjny Aspicath

Cewnik Ascpicath to system do aspiracji skrzeplin w tętnicach dozawałowych.
Cewnik aspiracyjny wskazany jest do użytku w centralnym i peryferyjnym systemie krążeniowym, w tym przy przeszczepach żyły odpiszczelowej w celu aspiracji materiału zatorowego (skrzepliny/zanieczyszczenia) jak również przy wykonywaniu przezskórnej transluminalnej angioplastyki wieńcowej, przezskórnej angioplastyce i/lub przy procedurach stentowych.