Cewnik HSG

Cewnik HSG

Cewnik typu HSG został zaprojektowany z myślą o stosowaniu w procedurach histerosonografii lub histerosalpingografii. Nie zawiera lateksu, jest miękki, koncentrycznie umieszczony balon zapewnia bezpieczne umiejscowienie w macicy lub jej kanale i szczelnemu jej uszczelnieniu aby zapobiec wstecznemu wyciekowi soli fizjologicznej lub kontrastu. Otwarty koniec, zaokrąglona i miękka końcówka distalna zapobiega traumatyzacji i kanału macicy i jamy macicy.  Distalny otwór końcowy pozwala na podanie soli fizjologicznej lub środka kontrastującego i akceptuje prowadnik w rozmiarze .035 lub .038 cala w zależności od rozmiaru cewnika podanego w skali French. Plastyczna koszulka wprowadzająca zachowuje swoją krzywiznę w celu ułatwienia umieszczenia w kanale macicy. Kolorowo oznaczone kraniki na obu końcach świateł cewnika: niebieski kranik służy do napełnienia balona, biały do podania infuzji z soli fizjologicznej lub środka kontrastującego. Stała objętość strzykawki zapobiega zbyt dużemu wypełnieniu balona

#
Aby zobaczyć więcej informacji przesuń tabelkę
Producent Nazwa produktu
Argon Medical Devices Cewnik HSG