Cewniki dotętnicze Careflow

Cewniki poliuretanowe Careflow są stworzone z myślą o uzyskiwaniu dostępu do tętnicy udowej lub promieniowej w celu pobrania próbki krwi tętniczej dla zbadania parametrów krwi lub monitorowania ciśnienia krwi.