Hawkins- repozycjonowalna igła do znakowania zmian piersi

Hawkins- repozycjonowalna igła do znakowania zmian piersi

HawkinsTM II BLN jest repozyzjonowalna aby uzyskać dokładność jej umiejscowienia.
• Dostępna w dwóch opcjach : FlexStrand, 19 włóknowy drut dla maksymalnej elastyczności i minimalnym ryzyku przecięcia lub tradycyjny drut minimalizujący zagięcie podczas umiejscawiania;
• Oba druty posiadaja boczne kolce do tymczasowego ufiksowania podczas potwierdzania mammograficznego. Jeżeli jest to wymagane igła jest łatwo repozycjonowalnał
• Łatwe w odczycie 1 cent ymetrowe markery ułatwiają określenie głębokości umiejscowienia;
• Wyprofilowany wlot w pia ście igły dla łatwego wprowadzenia drutu;
• Zacisk do skóry zapobieg przesunięciu się drutu podczas transportowania pacjenta;
• Drut jest markowany w 3 miejscach:

I oznacza drut na dystalnym końcu igły;
II oznacza umiejscowienie bocznych haczyków;
III oznacza umiejscowienie dystalne bocznych haczyków.
• Standardowo markowana kaniula na drucie począwszy od 2.5 cm dystalnych końcówki igły służy jako punk orientacyjny dla chirurga.

#
Aby zobaczyć więcej informacji przesuń tabelkę
Producent Nazwa produktu
Argon Medical Devices Hawkins- repozycjonowalna igła do znakowania zmian piersi