Igły do nakłuć dolędźwiowych i biopsji aspiracyjnej (FNA)

Igła typu FNA przeznaczona do PTCD z przesuwnym ogranicznikiem głębokości wkłucia, echogeniczna widocznym w USG, numeryczne oznaczenie głębokości naniesiona na kaniulę.