Igły zewnątrzoponowe

Linia igieł zewnątrzoponowych, wyprodukowanych z precyzyjną obróbką i skrupulatną wytrwałością. Dostępne w różnych typach: Huber Point (Tuohy) Crowford Point, Hustead Point; Lutz Point . Igły wytwarzane pod ścisłą kontrolą jakości z drobiazgową starannością z pewnością zaspokoją wymagania lekarzy, zarówno pod względem jakości, niezawodności, jak i kosztów. Dostępne w szerokiej gamie rozmiarówo