Option ELITE - system odzyskiwalnego filtra do żyły głównej

Option ELITE Filtr przeciw-zatorowy, stało-czasowy do żyły głównej stosowany w leczeniu choroby zakrzepowo-zatorowej. Zbudowany ze szkieletu nitinolowego, jednoczęściowego, konstrukcja koszyczka filtra symetryczna. Możliwość usunięcia filtra do 175 dni po implantacji lub implantacja na stałe. System wprowadzający z ramieniem bocznym i portem do infuzji z radiocieniującymi markerami, prowadnik pokryty PTFE ze znacznikiem rozprężenia z markerami dobrze widocznymi w obrazie rtg i zakrzywionym systemem popychacza typu over-the-wire umożliwiającym precyzyjne umieszczenie (pozycjonowanie) filtra.