Pobieranie próbek krwi tętniczej

Pobieranie próbek krwi tętniczej

Strzykawki firmy BD stosowane na intensywnej terapii można stosować do pobierania krwi tętniczej. Zawierają napyloną zbalansowaną wapniem heparyną litową, która pozwala na analizę próbki pod kątem gazometrii i całej grupy innych badań oznaczanych na intensywnej terapii.Strzykawki BD Preset i A-Line są stosowane do analizy krwi pełnej na intensywnej terapii.

Strzykawki BD A-Line stosowane są do pobierania krwi metodą manualnej aspiracji. Mogą być stosowane do pobierania krwi żylnej i tętniczej lub z linii IV. Strzykawki BD Preset zalecane są do pobierania krwi przez nakłucie, lecz mogą być równie˝ stosowane do pobrania próbki krwi z linii. TΠok strzykawki jest wyposażony w samo-wentylującą membraną, która pozwala na automatyczny napływ krwi.TΠok strzykawki musi być wcześniej odciągnięty w celu nastawienia pożądanej objętości (kalibracja).

#
Aby zobaczyć więcej informacji przesuń tabelkę
Producent
BD Becton Dickinson