Spiro-Ball Aparat do ćwiczeń oddechowych

Spiro-Ball Aparat do ćwiczeń oddechowych

Spiro-Ball jest urządzeniem do ćwiczeń płucnych pozwalającym pacjentowi na samodzielne jego użycie i ocenę poprawy objętości płuc. Zostało stworzone z myślą o zapewnieniu, wolnego, długotrwałego, maksymalnego wdechu” (SSMI) zgodnie z normalnym głębokim oddechem. Spiro-Ball wskazuje objętość wdychanego powietrza i może być użyty do oceny różnic pomiędzy przed i pooperacyjną wdychaną objętością. Spiro-Ball jest urządzeniem prostym w obsłudze, lekkim, zachęcającym pacjenta do inhalacji tak długo, aż zadana objętość powietrza zostanie osiągnięta. Spiro-Ball może być używane w sytuacji, kiedy pacjent z przyczyn fizjologicznych, operacyjnych czy też jego kondycji psychicznej nie wdycha odpowiedniej objętości powietrza.
Brak monitorowania może doprowadzić do powstania niedodmy lub częściowego zapadnięcia płuc.

Dane techniczne:

  • Poręczna, ergonomiczna budowa;
  • Podwójna skala objętościowa:do 4000 ml skalowana co 250 ml;
  • Boczny indykator przewidywanej objętości;
  • Zabezpieczenie przeciw drobnoustrojom w ustniku;
  • Podwójny filtr przeciwpyłowy i cząstkowy – jeden w ustniku, drugi wbudowany w obudowę;
  • Giętka i rozciągliwa rura;
  • Indykator „uśmiechniętej buzi” – podczas wykonywanego ćwiczenia żółta piłka osiąga odpowiedni poziom wysokości.
#
Aby zobaczyć więcej informacji przesuń tabelkę
Producent Nazwa produktu
Leventon S.A.U. Spiro-Ball Aparat do ćwiczeń oddechowych