Spiro-Ball

Spiro-Ball jest urządzeniem do ćwiczeń płucnych pozwalającym pacjentowi na samodzielne jego użycie i ocenę poprawy objętości płuc. Zostało stworzone z myślą o zapewnieniu „wolnego, długotrwałego, maksymalnego wdechu” (SSMI) zgodnie z normalnym głębokim oddechem. Spiro-Ball wskazuje objętość wdychanego powietrza i może być użyty do oceny różnic pomiędzy przed i pooperacyjną wdychaną objętością. Spiro-Ball jest urządzeniem prostym w obsłudze, lekkim, zachęcającym pacjenta do inhalacji tak długo, aż zadana objętość powietrza zostanie osiągnięta.