Techna-Cut Igły Biopsyjna

Techna-Cut Igły Biopsyjna

Techna-Cut TM zestaw z igłą biopsyjną został zaprojektowany do wykonywania prostej i miarodajnej biopsji aspiracyjnej tkanki miękkiej. Końcówka igły typu „Trocar” pozwala na łatwe i bezpośrednie wkłucie minimalizując uszkodzenie tkanki;
• Numeryczne, centymetrowe oznaczenie na zewnętrznej kaniuli potwierdzające głębokość umiejscowienia;
• Precyzyjny kąt cięcia zewnętrznej kaniuli pozwala na pobranie nienaruszonej próbki;
• Unikalny wzór sztyletu w połączeniu z blokującą się strzykawką pozwala zassać retencję próbki do zewnętrznej kaniuli.

#
Aby zobaczyć więcej informacji przesuń tabelkę
Producent Nazwa produktu
Argon Medical Devices Techna-Cut Igły Biopsyjna