Vacutainer- Preanalytical Systems

Vacutainer- Preanalytical Systems

System przedlaboratoryjny oferuje kompletny system probówek, igieł, uchwytów i bezpiecznych produktów, które zostały optymalnie zaprojektowane i przetestowane pod względem ograniczenia błędu przedanalitycznego w zakresie pobierania krwi i analizy próbek. W asortyment produktów BD Vacutainer wchodzi również pełna gama produktów przeznaczonych dla pediatrii oraz do pobierania krwi włośniczkowej.

System do pobierania krwi BD Vacutainer jest zamkniętym systemem próżniowym, składającym się z igły o dwóch ostrzach z zaworkiem bezpieczeństwa, uchwytu BD Vacutainer oraz sterylnej probówki BD Vacutainer z próżnią o kalibrowanej objętości.

Krew jest pobierana przy pomocy igły wkręconej w uchwyt. Po dokonaniu wkłucia probówka umieszczana jest wewnątrz uchwytu zaś kalibrowana próżnia w probówce pozwala na aspirację określonej objętości krwi.

 

#
#
Aby zobaczyć więcej informacji przesuń tabelkę
Producent Nazwa produktu
BD Becton Dickinson Vacutainer- Preanalytical Systems