Polityka prywatności

  1. Billmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Billmed”), wydawca serwisu internetowego billmed.pl (dalej „Serwis”) przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.
  2. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach kontaktowych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Użytkownikom przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODO.
  3. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach kontaktowych przetwarzane będą przez Billmed wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach wskazanych w formularzach kontaktowych dotyczących konkretnych usług Serwisu. Ponadto mogą być one przetwarzane w prawnie usprawiedliwionych celach spółki. Administratorem danych osobowych jest Billmed Sp. z o.o.
  4. Billmed nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez Billmed dane osobowe użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
  5. Billmed gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Serwisem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Serwisu. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
  6. Polityka stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku lokalnym komputera użytkownika Serwisu. Mechanizm cookies nie ma na celu do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach Serwisu – stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika, agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Serwisu i usprawniania funkcjonowania Serwisu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu.
  7. Billmed używa technologii Local Storage Object (LSO), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. Local Storage Object to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działająca w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage Object są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.
  8. Serwis billmed.pl zwiera odnośniki/linki do innych stron nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
  9. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail : billmed@billmed.pl
  10. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu