Soft-Fix

Soft-Fix jest nieadhezyjnym, wielofunkcyjnym fiksatorem przeznaczonym dla Pacjentów w różnym wieku, również dla dzieci z wrażliwą skórą. Służy jako fiksator do drenów infuzyjnych, sond, drenaży, cewników kabli i przewodów do monitorów jak również systemów linii i innych urządzeń technicznych.