TuBo-Cuff Monitor

Urządzenie stosowane jest do pomiaru ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej, rurki tracheostomijnej lub maski krtaniowej. Zbyt wysokie bądź zbyt niskie ciśnienie może być łatwo zauważone na kolorowej skali monitora. (Urządzenie dla jednego pacjenta)